top of page

Gazete Yazıları

 • “Tek yıl, iki bütçe: Derinleşen ekonomik buhran (One year, two budgets: Deepening economic recession)”, Politik Yol, 3 July 2022.

 • “Sayılara Takılmak (Hanging on to Numbers)”, Birgün Gazetesi, 6 April 2022.

 • “Ekonomik buhrandan çıkış için güçlendirilmiş parlamenter system (Strengthened Parliamentary System as a recipe to overcome the economic recession)”, Politik Yol, March 27, 2022.

 • “Başak’ları, Ayşegül’leri, tüm kadınları yaşatabilmek için (To keep Başak’s, Ayeşgül’s and all women alive)”, Birgün Gazetesi, 25 November 2021.

 • “Pandemi gölgesinde kadın (Women in the shadow of the pandemic)”, Birgün Gazetesi, 8 March 2021.

 • “AİHM kararını uygulamamak hukuki değil siyasi bir tercihtir (Not implementing the ECHR decisions is not a legal but a political choice)”, Birgün Gazetesi, 2 January 2021.

 • “Ya sağlık ya ekonomi? Hem sağlık hem ekonomi! (Health or economy? Both health and economy!)”, GazeteDuvar, 23 October 2020.

 • “Büyük çöküş (Grand collapse)”, Birgün Gazetesi, 2 September 2020.

 • “Ne toprak, ne dış mihrak, ne pandemi… sorumlu iktidar! (Neither land, nor foreign aggression, nor pandemic… Those in power are responsible)’’, Birgün Gazetesi, 26 August 2020.

 • “Türkiye bu yıkıma mahkum değil (Türkiye is not doomed to this destruction)’’, Birgün Gazetesi, 19 August 2020.

 • “İstanbul Sözleşmesi yaşama hakkının güvencesidir (The Istanbul Convention is the guarantee of the right to live)’’, Birgün Gazetesi, 5 August 2020.

 • “Bütüncül yıkım (Holistic destruction)’’, Birgün Gazetesi, 22 July 2020.

 • “ 'Yapabilirsin, birlikte yapabiliriz': Güçlü sosyal devlet (‘You can do it, we can do it together’: Strong welfare state)”, GazeteDuvar, 21 July 2020.

 • “Çıkış mı, çöküş mü? (Exit or downfall?)’’, Birgün Gazetesi, 15 July 2020.

 • “Saray halkın nefesini kesiyor (The Palace takes the breath of the people)”, Birgün Gazetesi, 24 June 2020.

 • “Halka gelir desteği verilmeli! (The people should be given income support!)”, Birgün Gazetesi, 17 June 2020.

 • “Borç, borç, daha çok borç (Debt, debt, more debt)”, Birgün Gazetesi, 10 June 2020.

 • “Parti devletinden sosyal devlete (From the party state to the welfare state)”, Birgün Gazetesi, 27 May 2020.

 • “Kuruluşun ve kurtuluşun mücadele gücünü hatırlamak (Remembering the fighting power of establishment and liberation)”, Birgün Gazetesi, 20 May 2020.

 • “Yalanlar ve gerçekler (Lies and truth)”, Birgün Gazetesi, 13 May 2020.

 • “Enflasyon: Ne oluyor? Bizi ne bekliyor? (Inflation: What’s happening? What awaits us?)”, Artıgerçek, 7 May 2020.

 • “Hızlı ve öfkeli (Fast and furious)”, Birgün Gazetesi, 6 May 2020.

 • “1 Mayıs’a doğru (Towards the 1st of May)”, Birgün Gazetesi, 29 April 2020.

 • “Korona döneminde devlet: Paraleli sarayda, sosyali yerelde (The state during corona-period: Parallel in the Palace, Welfare at Local)”, Birgün Gazetesi, 22 April 2020.

 • “İnfaz yasası ve AKP’nin fırsat günleri (Execution law and AKP's opportunity days)”, Artıgerçek, 20 April 2020.

 • “Yarın, bugünden daha iyi olabilir mi? (Can tomorrow be better than today?)”, Birgün Gazetesi, 15 April 2020.

 • “Yarın ne olacağı bugüne bağlı (What will happen tomorrow depend on today)”, Birgün Gazetesi, 8 April 2020.

 • “IBAN’ın dayanılmaz ağırlığı (The unbearable weight of IBAN)”, Birgün Gazetesi, 1 April 2020.

 • “Gerçek ihtiyaç “Halk kalkanı” (The real need “The People’s Shiled”)”, Birgün Gazetesi, 25 March 2020.

 • “Bugün atılacak adımlar geleceği de belirleyecek (The steps taken today will determine the future)”, Birgün Gazetesi, 18 March 2020.

 • “Bir bütünün parçaları (Parts of a whole)”, Birgün Gazetesi, 11 March 2020.

 • “Gerçeklik-ötesi dönemin alamet-i farikası (The hallmark of post-truth era)”, Birgün Gazetesi, 26 February 2020.

 • “Tek bir yol var (There is only one way)”, Birgün Gazetesi, 19 February 2020.

 • “Güvensizlik ve güvencesizlik bunalımı (The depression of insecurity and precarity)”, Birgün Gazetesi, 12 February 2020.

 • “Sosyal ve ekonomik adalet için (For social and economic justice)”, Birgün Gazetesi, 5 February 2020.

 • “Türkiye’de, Avrupa’da, Dünya’da (In Türkiye, in Europe, in the World)”, Birgün Gazetesi, 29 January 2020.

 • “Adını hakkıyla koymak (Naming it justly)”, Birgün Gazetesi, 22 January 2020.

 • “Nasıl bir yeni? (What type of new?)”, Birgün Gazetesi, 15 January 2020.

 • “Kriz var, hem de çok ağır bir kriz (There is a crisis, a very deep crisis)”, Birgün Gazetesi, 11 January 2020.

 • “Düzen itirazları, demokrasi nefesleri (Protests against the system, breathers of democracy)”, Birgün Gazetesi, 8 January 2020.

 • “Bilginin gerçekle buluştuğu yeni bir yıl (A new year where truth meets knowledge)”, Birgün Gazetesi, 1 January 2020.

 • “Süksenin siyasetteki yeri nedir? (What is the role of a splash in politics)”, Birgün Gazetesi, 18 December 2019.

 • “2020 bütçesi ve Türkiye’nin Saray düzeni (The 2020 budget and Türkiye’s Palace system)”, Birgün Gazetesi, 11 December 2019.

 • “2020 Bütçesi ve düşündürdükleri (Thoughts on the 2020 Budget)”, GazeteDuvar, 9 December 2019.

 • “Gerçeklerin merceğinden asgari ücret (Minimum wage through the lens of reality)”, Birgün Gazetesi, 4 December 2019.

 • “Vahşeti bitirmenin tek yolu bu düzeni değiştirmek (The only way to end the violence is to change this system)”, Birgün Gazetesi, 27 November 2019.

 • “Bir ülke nasıl batar? (How does a country sinks?)”, Birgün Gazetesi, 20 November 2019.

 • “Birbirimize ihtiyacımız var (We need eachother)”, Birgün Gazetesi, 13 November 2019.

 • “Kendi sahnemizi kurmalıyız (We need to build our own stage)”, Birgün Gazetesi, 6 November 2019.

 • “Kendimize sorular (Questions to ourselves)”, Birgün Gazetesi, 23 October 2019.

 • “Toz dumanın ardındaki gerçekler (The realities behind the fog)”, Birgün Gazetesi, 16 October 2019.

 • “Dengelenme dedikleri işte bu ağır dibe çöküş (What they call balancing is actually this heavy downfall)”, Birgün Gazetesi, 2 October 2019.

 • “İşsizlik verilerinin gösterdiği (What the unemployment figures show)”, Birgün Gazetesi, 18 September 2019.

 • “Bir fotoğrafın anlattığı (What a photograph speaks)”, Birgün Gazetesi, 11 September 2019.

 • “Yaşamak için (To Live)”, Birgün Gazetesi, 28 August 2019.

 • “Sorumluluk (Responsibility)”, Birgün Gazetesi, 14 August 2019.

 • “Bir gün mutlaka (One day for sure)”, Birgün Gazetesi, 7 August 2019.

 • “1071 imza, Salda Gölü ve Kazdağları (1071 signatures, the Salda Lake and the Kaz Mountains)”, Birgün Gazetesi, 31 July 2019.

 • “Ya sonrası? (What later?)”, Birgün Gazetesi, 24 July 2019.

 • “Kalkınma(sız) plan (A development(less) plan)”, Birgün Gazetesi, 17 July 2019.

 • “Değişim, çöküşün kurucu ortaklarından gelemez (Change cannot come from the founding partners of collapse)”, Birgün Gazetesi, 10 July 2019.

 • “Bütçeyi TCMB kapattı, ‘edepsizlik’ yapıp sormayın! (CBRT balanced the budget, don't be 'nasty' to ask!)”, Birgün Gazetesi, 3 July 2019.

 • “Şimdi başlıyor (Starting now)”, Birgün Gazetesi, 26 June 2019.

 • “Kader değil (Not fate)”, Birgün Gazetesi, 19 June 2019.

 • “İVME (Momentum)”, Birgün Gazetesi,29 May 2019.

 • “Türkiye ekonomisi düze çıkar mı? (Can the Turkish economy recover)”, Birgün Gazetesi, 15 May 2019.

 • “Geçmişten gelen gücü geleceğe taşımak (Carrying the power of the past into the future)”, Birgün Gazetesi, 1 May 2019.

 • “Güven (Trust)”, Birgün Gazetesi, 24 April 2019.

 • “Esas şimdi başlıyoruz! (We’re starting now!)”, Birgün Gazetesi, 10 April 2019

 • “Yeniyi kurmak (To build the new)”, Birgün Gazetesi, 27 March 2019.

 • “Nefret üzerine kurulan siyasete ‘dur’ demek (To ‘stop’ politics built on hate)”, Birgün Gazetesi, 20 March 2019.

 • “Siyaset tüccarlarının korkusu ve İzmir (İzmir and the fear of merchants of politics)”, Birgün Gazetesi, 6 March 2019.

 • “Tanzimden sonra sırada karne mi var? (Is there ration cards after bulk sale?)”, Birgün Gazetesi, 20 February 2019.

 • “Tanzim, kadınlar ve siyaset”, Birgün Gazetesi, 13 February 2019.

 • “Yoksuluz çünkü siz varsınız (We are poor because of you)”, Birgün Gazetesi, 23 January 2019.

 • “Oyuna gelmemek (Not to be tricked)”, Birgün Gazetesi, 16 January 2019.

 • “Karşıtlıkta buluşmamız yeter mı? (Is it enough to unite in opposition?)”, Birgün Gazetesi, 9 January 2019.

 • “Verilerin verdiği yanıt (The response of data)”, Birgün Gazetesi, 19 December 2018.

 • “Kriz: Ansızın gelmedi, bir çırpıda gitmeyecek (Crisis: Did not come overnight, will not leave in an instance)”, T24, 14 December 2018.

 • “Yerelden Türkiye’ye yayılacak bir rüzgara ihtiyacımız var (We need a breeze that will spread from local to national level)”, Birgün Gazetesi, 12 December 2018.

 • “Yerel seçimin ne önemi var (What importance does the local elections have)”, Birgün Gazetesi, 5 December 2018.

 • “Ekonomik kriz gerçeğini siyasetin sahnesinde tutmak (Keeping the reality of economic crisis on the political stage)”, Birgün Gazetesi, 28 Kasım 2018.

 • “Bu bütçeden gelecek çıkmaz (A future cannot be built from this budget)”, Birgün Gazetesi, 21 Kasım 2018.

 • “Diyelim ki 2019 Bütçesi Meclis’te reddedildi (Say the 2019 Budget was turned down by the parliament)”, Birgün Gazetesi, 14 Kasım 2018.

 • “Kimin bütçesi? Saray’ın mı, halkın mı? (Whose budget? The Palace or the People?)”, Birgün Gazetesi, 7 Kasım 2018.

 • “Birbirimizin sesini duymak (To hear eachother’s voice)”, Birgün Gazetesi, 24 October 2018.

 • “Yerel seçim havasına girerken (As local elections get underway)”, Birgün Gazetesi, 17 October 2018.

 • “Gölge elitler (Shadow elites)”, Birgün Gazetesi, 3 October 2018.

 • “Yeni Ekonomi Programı bir itiraf belgesidir (The New Economic Program is a document of confession)”, Birgün Gazetesi, 26 September 2018

 • “Duyuyor musunuz? (Do you hear?)”, Birgün Gazetesi, 19 September 2018.

 • “Ejder meyveli smoothie eşliğinde ekonomik kriz (An economic crisis accompanied by dragon fruit smoothie)”, Birgün Gazetesi, 5 September 2018

 • “‘Siyasiletirmeyin’ diyenlere (To those who say ‘Don’t politicize’)”, Birgün Gazetesi, 29 August 2018.

 • “Bir krizin anatomisi: İş dünyası, uluslararası finans ve Ayşe Teyze (The anatomy of a crisis: Business world, international finance and Auntie Ayşe)”, Birgün Gazetesi, 15 August 2018.

 • “Sayıların siyasi anlamı (The political meaning of numbers)”, Birgün Gazetesi, 8 August 2018.

 • “Göbek bağı (Umbilical cord)”, Birgün Gazetesi, 1 August 2018.

 • “Tutuklu siyaset (Imprisoned politics)”, Birgün Gazetesi, 25 July 2018.

 • “Mesele siyasidir (It is political)”, Birgün Gazetesi, 11 July 2018

 • “Yeter ki siyasette stagflasyon olmasın (As long as there is no political stagflation)”, Birgün Gazetesi, 4 July 2018.

 • “O bulutlar dağılacak!.. (Those clouds will disperse!..)”, Birgün Gazetesi, 27 June 2018.

 • “Keskin viraja girerken (Entering a sharp curve)”, Birgün Gazetesi, 20 June 2018.

 • “Her mahalleye kıraathane değil, her mahalleye kreş (Not a coffeshop in every neighborhood, but a kindergarten in every neighborhood)”, Birgün Gazetesi, 13 June 2018

 • “Devrime öncülük etmek”, Birgün Gazetesi, 6 June 2018.

 • “Aklımızı kalbimizin olduğu yere taşıyabilmek... Sağ-sol vardır (Moving out mind to where our heart is… There is left-right)”, Birgün Gazetesi, 30 May 2018.

 • “ “Mayıs Sıkıntısı”ndan, “Haziran Çıkışı”na (From “May distress” to “June exit”)”, Birgün Gazetesi, 17 May 2018.

 • “Sarayın derin çaresizliği: Ohal Devalüasyonundan, Telaşın Manifestosu’na (The deep desperation of the Palace: From the State of Emergency Devaluation to the Manifesto of Panic)”, Politik Yol, 15 May 2018.

 • “ ‘Tüketici’ olmaktan yeniden ‘Yurttaş’ olmaya (From being a “consumer” to once again being a “citizen”)”, T24, 14 May 2018.

 • “İktidarın 24 Haziran telaşı... Ya sonrası? (The government’s rush for June 24… What later?)”, Birgün Gazetesi, 6 May 2018.

 • “Ekonomide Gerçek Ötesi Dönemden, 24 Haziran Ötesine (From the post-truth period in the economy to post-24-June)”, GazeteDuvar, 3 May 2018.

 • “Bir Haziran’da Ağaca Tutunarak Başlayan Umudu, Bu Haziran’da Büyütmek (Building on the Hope That Started by Clinging to a Tree in June, this June)”, Birgün Gazetesi, 22 April 2018.

 • “Nedir mesele? (What is the issue?)”, T24, 16 April 2018.

 • “Kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz? (Who do you think you are fooling?)”, Birgün Gazetesi, 29 March 2018.

 • “Vardık, Varız, Var olacağız (We were, we are, we will be) ”, Birgün Gazetesi, 8 March 2018.

 • “Sansür: Sadece ekranınıza değil! (Censhorship: Not only on your screens!)”, Birgün Gazetesi, 23 February 2018.

 • “Borçlanma, vergi, rant ve kurumsal çöküş torbası (The omnibuss bill of indebtedness, taxes, rent-seeking and institutional destruction)”, T24, 22 November 2017.

 • “Yoksulluk ve eşitsizlikler penceresinden 2018 bütçesi (The 2018 budget from the perspective of poverty and inequalities)”, Birgün Gazetesi, 12 November 2017.

 • “Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken (As we celebrate the Republic Day)”, Birgün Gazetesi, 30 October 2017.

 • “Adalet Yürüyüşü: Yeni özgürlükçü siyasetin ilk adımı! (The Walk of Justice: First steps of a new libertarian politics)”, Birgün Gazetesi, 5 July 2017.

 • “ "Yeraltı mı yerüstü mü? Yıkım mı, kalkınma mı? (Under ground or over ground? Destruction or Development?)”, Birgün Gazetesi, 8 June 2017.

 • “Yine Hak Gaspı, Yine Güvencesizlik, Yine Bir Fon: Kıdem Tazminatı ‘’Reformu’’ (Yet another extortion of Rights, yet another precarity, yet another fund: Severance Pay "Reform”)”, Birgün Gazetesi, 4 June 2017.

 • “Bilim sofraları, özgür üniversiteler: Yeniden kuracağız! (Science tables, free universities: We shall rebuild!),”, Birgün Gazetesi, 12 February 2017.

 • “Türkiye’nin Yol Ayrımı: Diktatörlük mü Demokrasi mi? Yoksulluk mu Refah mı? (Türkiye at a crossroads: Dictatorship or Democracy? Poverty or Welfare?)”, Birgün Gazetesi, 7 January 2017.

 • ‘’Bugün bir şey yapılmazsa tadımız topluca kaçacak (If we do not act today we will go sour collectively)’’, Birgün Gazetesi, 23 November 2016. 

 • ““Aman tadımız kaçmasın” diyenler, bugün bir şey yapılmazsa, tadımızın topluca kaçacağını artık bilmeli (Those who say “Oh, let's not go sour” should know that if nothing is done today, we will go sour collectively)”, Birgün Gazetesi, 16 November 2016.

 • “ “Kriz Korkusuyla” Değil, Umutla Geleceğe Bakan Bir Ekonomi (An Economy that looks into the future with hope, not the ‘fear of the crisis’)”, Politik Yol, 2 November 2016.

bottom of page