ssbfoto.jpeg

2020 Bütçesi ve Düşündürdükleri...

9 Aralık 2019 tarihinden başlayarak önümüzdeki haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda 2020 bütçesi tartışılıyor olacak. Bu ekonomi raporunun ilk bölümü, TBMM’ye sunulan 2020 bütçesini Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu makroekonomik koşullar ışığında değerlendirmekte, ikinci bölümü ise bu koşulların gerçekte ihtiyaç duyulan ve bütçenin dayanması gereken temel ilkeleri ortaya koymaktadır.

 

Raporu pdf formatında okumak için lütfen pdf ikonuna tıklayınız.

ssbfoto.jpeg

2019 Bütçesi ve Düşündürdükleri...

10 Aralık 2018 tarihinden başlayarak önümüzdeki haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda 2019 bütçesi tartışılıyor olacak. Bu ekonomi raporu görüşülüyor olan bu bütçeyi bugün içinde bulunduğumuz makroekonomik koşullar ışığında değerlendirmekte ve Türkiye’nin gerçekte nasıl bir bütçeye ihtiyacı olduğuna dair bir makroekonomik perspektif ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda, raporun ilk bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan 2019 bütçesi sırasıyla, Tek Adam Rejimi’nin yarattığı demokrasi yıkımı ışığında, bugünün ekonomik kriz koşullarında çizdiği yol haritası ve sınıfsal tercihleri üzerinden incelenmektedir. 2019 bütçesine dair yapılan değerlendirmenin ardından, raporun ikinci bölümünde 2019’a giderken Türkiye’nin nasıl bir bütçeye ihtiyacı olduğuna dair bir yaklaşım ortaya konmaktadır.

Raporu pdf formatında okumak için lütfen pdf ikonuna tıklayınız.

ssbfoto.jpeg

2018 Bütçesi ve Düşündürdükleri...

30 Ekim 2017 tarihinden başlayarak önümüzdeki haftalarda TBMM’de 2018 bütçesi tartışılıyor olacak. Bu ekonomi raporu görüşülüyor olan bu bütçeyi makroekonomik olarak değerlendirmekte ve Türkiye’nin esasında nasıl bir bütçeye ihtiyacı olduğuna dair bir makroekonomik perspektif ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, raporun ilk bölümünde, AKP hükümeti tarafından TBMM’ye sunulan 2018 bütçesi; sırasıyla sınıfsal tercihleri ve öncelikleri, bütçenin dayandırıldığı küresel koşullara dair temel varsayımlar ve bütçede ortaya konan makroekonomik hedefler doğrultusunda incelenmektedir. 2018 bütçesine dair yapılan değerlendirmenin ardından, raporun ikinci bölümünde Türkiye’nin nasıl bir bütçeye ihtiyacı olduğuna dair bir yaklaşım ortaya konmaktadır.

Raporu pdf formatında okumak için lütfen pdf ikonuna tıklayınız.

Takip et:

© 2018 Selin Sayek Böke.

 

Telefon:

+90-312-420-5306

 

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean